• Amar Velagić

Obitelj kao složen i funkcionalan sistem

Jedna od vrlo važnih pedagogijskih disciplina za čovjeka i društvo uopće je obiteljska pedagogija koja ima zadatak istraživati obitelj, njene dijelove i odnose među dijelovima, razvoj i napredak, probleme i prepreke, te odgoj i vrijednosti kojima treba težiti.


Pojam obitelji je terminološki određen kao uži pojam jer označava roditelje, supružnike, ili bar jednu odraslu osobu, djecu ili jedno dijete koji žive u jednom domaćinstvu, dakle, obitavju zajedno u jednom prostoru. Porodica (porod + dica, djeca) je širi pojam i određuje ga socijalna zajednica koja je krvno vezana i nije ograničena na život u jednom domaćinstvu.

Različitim istraživanjima, stručnjaci su utvrdili da je obitelj vrlo složen sistem. Samim tim, obitelj čine manji subsistemi. U tom kontekstu, možemo govoriti o bračnom, roditeljskom i sibiling subsistemu. Sibiling sistem se odnosi na postojanje braće i sestara. Za jednu obitelj je vrlo važno da granice između subsistema budu jasno uspostavljene i da povezanost unutar sistema je različita, da se neprekidno odvija u više pravaca i na više nivoa. Poremećene granice subsistema mogu dovesti do različitih problema unutar obitelji koji mogu rezultirati čak i razvodom. Važno je spomenuti da uzajamne veze se trebaju stalno razvijati i nadograđivati kako bi obitelj dobijala na svojoj funkcionalnosti.


Najmanji stabilan sistem odnosa je MAJKA-OTAC-DIJETE. Isključivanjem jednog od tkz. efekata trećeg reda, može se desiti disfunkcionalnost koja sigurno neće završiti slavno. Ovaj odnos ima značaj u kontekstu roditeljstva kojem se žele posvetiti supružnici. Primjera radi, majka može imati stabilan odnos sa svojim djetetom u procesu odrastanja gdje se može uočiti isključenost oca. Na ovaj način će se pojaviti određeni „šumovi“ i nejasnost u odnosima majke i oca ali i oca i djeteta gdje ova obitelj gubi na svojim vezama. Međutim, možemo govoriti i o brojnim stabilnim dijadnim odnosima, MAJKA-OTAC, MAJKA-DIJETE, OTAC-DIJETE i sl.


Autoritativne i permisivne obitelji nisu najbolji pokazatelji jakih i funkcionalnih obitelji. Autoritativne obitelji ne dopuštaju nikakav pristup spoljnim uticajima i na taj način dobijaju pozicije izolovanih obitelji, dok perimisivne su u potpunoj suprotnosti. Ove obitelji bez ikakve selekcije dozvoljavaju pristup spoljnim uticajima što ih dovodi u situaciju da ne štite dovoljno svoje članove. Idealnije bi bilo težiti ka demokratskoj obitelji koja amortizuje spoljne uticaje i na taj način ih čini slabijim.


Posebna važnost postojanja funkcionalne obitelji za dijete je da obitelj treba biti najprirodnija zajednica u kojoj treba odrastati i biti ispunjena ljubavlju, toplinom, responsivnošću i brigom.


Funkcionalne obitelji bi trebale biti sklone adaptibilnosti. Često su određeni članovi skloni potrebama za promjenama gdje se pojavljuje prekretnica, a to su oni članovi koji imaju tendenciju ostati stabilni. Zato je važno promišljati o mogućnostima balansa jer obitelj se treba prilagođavati na promjene a ipak znati sačuvati svoj kontinuitet. Na osnovu ovog, disfunkcionalne obitelji ne mogu prihvatiti nikakve promjene, nisu u stanju razumijevati nove situacije i iskustva ili jednostavno nisu spremne za neki pomak.


Kod funkcionalnih obitelji svaki član pokazuje odanost prema drugim članovima gdje izražava jasnu, otvorenu i učestalu komunikaciju. Članovi obitelji su podrška jedni drugima jer svaki član treba osjetiti potrebu pripadanja i poštovanja a isto tako i podršku u svom individualnom razvoju.


Obitelj treba češće omogućavati, organizovati i kvalitetno provoditi zajedničko vrijeme. Članovi obitelji trebaju imati društvenu angažovanost, jasne i fleksibilne uloge kao i aktivnosti koje omogućavaju razvijanje, smiraj i opuštanje.


Funkcionalne i jake obitelji nastoje održati svoju cjelovitost, imaju sposobnost nositi se sa različitim preprekama (npr. stresne situacije) kao i mogućnosti aktivnog slušanja i slanja povratne informacije u sistemu obitelji. Svaki član treba se zalagati za svoju obitelj, težiti ka njenom boljitku, biti spreman shvatiti obitelj u različitim kontekstima jer na taj način joj omogućuje prostor za njenu funkcionalnost i spremnost na trajnije opstojanje.
Fotografija: Pinterest

79 views0 comments

Recent Posts

See All