• Faustian Talos

Samoubistvo skokom u vis

Updated: Jan 30

Fritz Perls je vrlo kontraverzna i zanimljiva ličnost. Dok je kreirao Geštalt kao izdvojeni modelitet psihoterapije i pozajmljivao sa svih strana koje je smatrao korisnim (Frojdijanska psihoanaliza, Zen Budizam, Fenomenologija, Dijaloški momenat, itd.) u jednom momentu mu je bilo očigledno da smo se toliko odvojili od ,,telesnog” i ,,emotivnog” jer funkcionisanje društva to od nas zahteva da je konstruisao pojam - samoubistvo skokom u vis.


Oto Diksova slika F. Perlsa. Ja ga od milošte zovem Gandalf.

Šta je mislio pod tim? Vis u Geštalt psihoterapiji označava kogniciju. Racio. Neokorteks. Sve što nam daje svest koja nas razlikuje od drugih živih organizama na ovoj planeti.


Kako je onda moguće preterati u kogniciji? Jedna od odlika kognicije je logika. Visoko inteligentni ljudi ili visoko prosečno inteligentni ljudi (kako klinički psiholozi vole da se izraze) imaju sklonost da u svemu traže logiku, uzrok i posledicu i smisao. Ovaj dar, bilo da verujete u tvorca (boga) ili evoluciju je čovečanstvu dat i na nama je kako ga koristimo. Sa ovom rečenicom mislim - naša je odgovornost kako koristimo kogniciju.


Svest nam omogućava da analiziramo prošlost i predviđamo budućnost. To samo mi možemo. I nekada nas (sve češće kako vreme odmiče) ti zaključci parališu ili demotivišu. Dovode nas do zaključaka da neke stvari bolje ni da ne pokušavamo jer dugoročno nisu logički opravdane.

Bibliotekar kao oličenje kognicije, Karl Špicveig

Perls je smatrao da koliko god je depresivno-klinički suicid opasan, toliko je preterano oslanjanje na kogniciju opasno. Zbog čega? Odgovor na ovo pitanje možete shvatiti i sami. Broj mislilaca koji smatra da je suicid jedini racionalni odgovor na patnju i mučenje koje neminovno prate postojanje je dvocifren. Tu su filozofi, sociolozi, antropolozi pa čak i psiholozi.


Iz tog razloga je u Geštalt psihoterapiji zabranjeno pitanje - zašto.


Zašto vodi u logiku, a logika vodi u kogniciju. I zato to nikad ili baš retko pitamo klijenta jer ga onda odvajamo od telesnog i emotivnog. A čoveka ne čini samo kognicija (racio). Holistički gledano, što je geštaltistička perspektiva, pored kognicije ga čine i telo i emocije. A njih sa razvojem tehnologije sve više zapostavljamo.


Zato u duhu Geštalta, mogu samo da vam sugerišem - slušajte svoje telo i emocije. Znam da vam kognitive škole kažu da su emocije prolazne ali one sa sa razlogom javljaju. Sa razlogom i nestaju. I kad osetite da su tu, pustite ih da se prošire telom. Tu im je i mesto.

338 views0 comments

Recent Posts

See All